มือใหม่หัดออกกำลังกาย ต้องเริ่มอย่างงี้เลย !

มือใหม่หัดออกกำลังกาย ต้องเริ่มอย่างงี้เลย !

มือใหม่หัดออกกำลังกาย ต้องปลุกใจตัวเองอย่างหนักให้ลุกขึ้นมาทำตามความตั้งใจใช่ไหมคะ เทรนเนอร์มีคำแนะนำมาฝาก ลองเริ่มต้นด้วยท่าง่ายๆ แต่ทำถี่ๆ ก่อนค่ะ

มือใหม่หัดออกกำลังกาย ต้องเริ่มอย่างงี้เลย !

มือใหม่หัดออกกำลังกาย ต้องเริ่มอย่างงี้เลย !

ท่าย่อ มือแตะพื้น

1 เริ่มต้นในท่ายืนแยกเท้าเท่ากับความกว้างของไหล่ หรือกว้างกว่าช่วงไหล่เล็กน้อย

2 ค่อยๆ หย่อนก้นลงช้าๆ จนกว่ามือจะแตะพื้น ตามองตรงไปข้างหน้า (ไม่ก้ม) จังหวะต่อมาค่อยๆ ยกแขนขึ้นทีละข้าง เริ่มจากซ้าย ตามด้วยขวา แล้วค่อยๆ ยืนตรง มือสองข้างยังชูเหนือศีรษะ จากนั้นจึงค่อยหย่อนก้นพร้อมกับวางมือแตะพื้นทีละข้างช้าๆ นับเป็น 1 แล้วทำต่อเนื่อง

3 ทำต่อเนื่อง 10 ครั้ง เมื่อเชี่ยวชาญขึ้นจึงค่อยเพิ่มจำนวนขึ้น


 

มือใหม่หัดออกกำลังกาย ต้องเริ่มอย่างงี้เลย !

มือใหม่หัดออกกำลังกาย ต้องเริ่มอย่างงี้เลย !

แพลงก์และยืน

1 ฝึกต่อเนื่องจากชุดท่าแรก (Squat with Hand Touch to Standing) ในจังหวะลดลำตัวลง มือทั้งสองข้างวางที่พื้น โดยวางมือซ้ายก่อน แล้วตามด้วยมือขวา

2 จังหวะต่อมาค่อยๆ ถอยเท้าซ้ายไปด้านหลัง ตามด้วยเท้าขวา อยู่ในท่ากระดาน (Plank) ค้างไว้เล็กน้อย จากนั้น จึงดึงขาซ้ายกลับมา ตามด้วยขาขวา เพื่ออยู่ในท่าเริ่มต้น

3 จังหวะต่อมาค่อยๆ ยกขาซ้ายขึ้น ตามด้วยแขนขวา และค่อยๆ ยืนขึ้น นับเป็น 1

ทำทั้งหมด 10 ครั้งนะคะ


 

มือใหม่หัดออกกำลังกาย ต้องเริ่มอย่างงี้เลย !

ขาแขนขนานกัน

1 เริ่มต้นในท่ายืนด้วยขาซ้าย งอเข่าขวาทำมุม 90 องศา ยกมือขวาขึ้นทำมุม 90 องศา

2 ค่อยๆ ก้มตัวลงจนมือขวาแตะข้อเข้าด้านซ้าย แล้วค่อยยกตัวกลับมาในท่าเริ่มต้น ครั้งที่ 2 จึงเริ่มแตะที่หน้าแข้ง แล้วกลับมาในท่าเริ่มต้น ครั้งที่ 3 แตะที่ส้นเท้า แล้วกลับมาในท่าเริ่มต้น

ทำทั้งหมด 5-10 ครั้ง แล้วค่อยเปลี่ยนข้าง


The Professional

มือใหม่หัดออกกำลังกาย ต้องเริ่มอย่างงี้เลย !
เทรนเนอร์: ออม – กุลวดี ปั้นลายนาค จาก The Lab IG : OM_KP