ไอ จาม มีไข้ อย่าชะล่าใจ อาจเป็น โรคปอดอักเสบ โดยไม่รู้ตัว!

ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยจนปรับตัวไม่ค่อยถูก ทำให้หลายคนเกิดอาการป่วย ทั้งเป็นหวัด ไอ จาม มีไข้ ซึ่งเป็นอาการปกติทั่วไปที่พบเจอได้เมื่ออากาศเปลี่ยนแปลง แต่อย่าชะล่าใจนะคะ เพราะอาการที่เราคิดว่าเป็นหวัดนั้น อาจจะพัฒนากลายเป็น โรคปอดอักเสบ ได้โดยที่เราไม่รู้ตัว เรามาตรวจสอบอาการกันค่ะ ว่าถ้ามีอาการผิดปกติเหล่านี้ ห้ามรักษาด้วยตัวเอง ต้องรีบไปพบแพทย์โดยด่วน

 

สาเหตุของ โรคปอดอักเสบ

ปอดอักเสบ หรือปอดบวม มี 2 สาเหตุใหญ่ๆ นั่นคือ

– ปอดอักเสบจากการติดเชื้อ หรือที่เรียกว่า Pneumonia ซึ่งเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อรา ทำให้เกิดการอักเสบของถุงลมปอดและเนื้อเยื่อโดยรอบ ซึ่งส่งผลอันตรายอย่างมากต่อเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภาวะภูมิต้านทานต่ำ ถ้าติดเชื้ออย่างรุนแรงอาจมีอันตรายถึงชีวิตได้

สาเหตุต่าง ของการติดเชื้อเกิดขึ้นได้ทั้งจากการไอ จาม หรือการหายใจรดกัน ตลอดจนการสำลักต่างๆ เช่น การสำลักน้ำลาย การสำลักอาหาร หรือการสำลักสารคัดหลั่งในทางเดินอาหาร นอกจากนี้ถ้าเป็นคนที่มีอาการติดเชื้อจากอวัยวะส่วนอื่นมาก่อนอาจเกิดการแพร่กระจายของเชื้อตามกระแสเลือดจนลุกลามไปสู่ปอดได้

– สภาพแวดล้อมและพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ ปอดอักเสบชนิดนี้ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ แต่เกิดจากการที่เราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทำให้ต้องหายใจเอาฝุ่น ควัน หรือสารเคมีที่ระเหยได้ที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบหายใจเข้าสู่ปอด เช่น ควันไฟ ควันรถยนต์ หรือยาฉีดพ่นแมลง จนอาจทำให้เกิดภาวะปอดอักเสบหรือปอดบวม

กลุ่มเสี่ยง

โดยทั่วไปแล้วโรคปอดอักเสบเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย แต่ถ้าเป็นปอดอักเสบแบบติดเชื้อมักจะเกิดขึ้นกับเด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ และผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป นอกจากนี้ยังพบได้ในผู้ป่วยที่กำลังรับการรักษาภายในโรงพยาบาล โดยเฉพาะในแผนก ICU ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหัวใจ รวมถึงผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่อยู่ในระหว่างการให้เคมีบำบัด หรือผู้ที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกันเป็นเวลานาน และคนที่สูบบุหรี่ก็มีความเสี่ยงด้วยเช่นกัน

 

อาการของโรคปอดอักเสบ

ลองสังเกตอาการเหล่านี้ดูค่ะ ว่าตัวเองหรือคนรอบตัวเข้าข่ายจะเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่

– ไอมีเสมหะ มีอาการเจ็บหน้าอกขณะหายใจหรือไอ

– หายใจเร็ว หอบ หายใจลำบาก

– มีไข้ เหงื่อออก หนาวสั่น

– คลื่นไส้ อาเจียน หรือท้องเสีย

– เด็กเล็กอาจมีอาการท้องอืด อาเจียน ซึม ไม่ดูดนมหรือน้ำ

– ผู้สูงอายุอาจมีอาการซึม ความรู้สึกสับสน อุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติ

ซึ่งระดับความรุนแรงของอาการอาจแตกต่างกันไปตามผู้ป่วยแต่ละราย ขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อโรคที่ทำให้เกิดการติดเชื้อ อายุ และสุขภาพโดยรวม แต่ถ้ามีความผิดปกติอาการใดอาการหนึ่งก็ไม่ควรชะล่าใจ และรีบไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยโดยด่วน

โรคปอดอักเสบ

การป้องกันโรคปอดอักเสบ

– ไม่สูบบุหรี่ เนื่องจากบุหรี่จะทำลายระบบป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจตามธรรมชาติของปอด

– ดูแลสุขอนามัยส่วนตัว หมั่นล้างมือ หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่ผู้คนแออัด หนาแน่น หากจำเป็น ต้องใส่หน้ากากอนามัยเสมอ

– หลักเลี่ยงฝุ่นควัน ไม่ว่าจะจากบุหรี่ ควันไฟ ควันจากท่อไอเสียรถยนต์ หรือควันจากการเผาไหม้ต่างๆ

– เมื่อเป็นหวัดหรือไข้หวัดใหญ่ ควรรีบรักษาให้หายขาดตั้งแต่เนิ่นๆ 

– สร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง โดยการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ กินอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายเป็นประจำ

นอกจากนี้ยังควรเตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ความเจ็บป่วย ด้วยการทำประกันชีวิต โดยเลือกประกันที่คุ้มครองทุกด้าน และทุกช่วงวัยให้ครอบคลุม ซึ่งจะสามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาด้านต่างๆ ได้มากเลยทีเดียวค่ะ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือใช้ชีวิตบนความไม่ประมาท ซึ่งจะช่วยให้เราปลอดภัยทั้งร่ายกายและจิตใจค่ะ

 

ข้อมูลจาก โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และ เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต

ภาพประกอบจาก www.freepik.com