มาลองทำสมุดทำมือชิ้นคลาสสิก…ไอเดียน่ารักจากร้านเหมันต์ละมุน

สมุดทำมือชิ้นคลาสสิก จากร้านเหมันต์ละมุน

Pamphlet Binding เป็นรูปแบบการเย็บสมุดที่ไม่ซับซ้อนและง่ายต่อการทำ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ไม่ยาก การเย็บเล่มแบบ Pamphlet Binding เหมาะกับการเย็บสมุดที่จำนวนหน้าไม่มาก นอกจากนี้เรายังหาวัสดุอื่นๆ มาทำรวมถึงตกแต่งสมุดได้ ไม่ว่าจะเป็น หนัง ผ้า ลูกไม้ การ์ด กระดุม  หรือแม้กระทั่งวัสดุจากธรรมชาติ ตามแต่ความคิดสร้างสรรค์ของเราเอง

วัสดุและอุปกรณ์

 1. กระดาษถนอมสายตา 70–80 แกรม ขนาด กว้าง 21 เซนติเมตร x ยาว 5 เซนติเมตร 18 แผ่น
 2. กระดาษทำหน้าปก 150–200 แกรม ขนาด กว้าง 21 เซนติเมตร x ยาว 5 เซนติเมตร 1 แผ่น
 3. Bone Folder (ที่รีดกระดาษ)
 4. เข็ม
 5. ด้าย (ใช้ได้ทั้ง ด้ายลินิน เชือกเทียน เชือกคอตตอน ด้ายดิบ)
 6. เหล็กเจาะ
 7. กรรไกร
 8. ไม้บรรทัด
 9. คัตเตอร์
 10. แผ่นรองตัด
 11. ปากกาหรือดินสอ
 12. ของตกแต่ง

วิธีทำ

สมุดทำมือชิ้นคลาสสิก จากร้านเหมันต์ละมุน

 1. ตัดกระดาษ ขนาด กว้าง 21 เซนติเมตร x ยาว 14.5 เซนติเมตร ทั้งสิ้น 19 แผ่น รวมหน้าปกแล้วสมุดทำมือชิ้นคลาสสิก จากร้านเหมันต์ละมุน
 2. พับครึ่งกระดาษ ใช้ Bone Folder รีดกระดาษให้เรียบทุกแผ่นสมุดทำมือชิ้นคลาสสิก จากร้านเหมันต์ละมุน
 3. นำกระดาษที่รีดแล้วทั้งหมดมาซ้อนกัน ปกหุ้มอยู่นอกสุด            สมุดทำมือชิ้นคลาสสิก จากร้านเหมันต์ละมุน
 4. ถอดกระดาษเนื้อในออกมา 1 แผ่น เพื่อทำเป็นกระดาษแม่แบบสำหรับเจาะรูเย็บสมุดทำมือชิ้นคลาสสิก จากร้านเหมันต์ละมุน
 5. กางกระดาษแม่แบบออกมาตีเส้นตรงกลางรอยพับ แล้ววัดขนาดเข้ามาขวามือ 1 ซม. และ 4 ซม.ตามลำดับ ทำเครื่องหมายไว้ และวัดขนาดเข้ามาอีก 4 ซม. และ 1 ซม. ตามลำดับจนสุดกระดาษสมุดทำมือชิ้นคลาสสิก จากร้านเหมันต์ละมุน
 6. นำแม่แบบกระดาษสำหรับเจาะรู สอดเข้าไปในกลางเล่มสมุด และเจาะรูตามเครื่องหมายที่ทำไว้ให้ครบ 4 รู ให้ปลายเหล็กแหลมเจาะทะลุรูออกมาไม่เกิน 1 เซนติเมตร

  ขั้นตอนวัดด้ายสำหรับเย็บ

สมุดทำมือชิ้นคลาสสิก จากร้านเหมันต์ละมุน

สูตรการวัดด้ายสำหรับเย็บ คือ ความยาวของสมุด x 4 (เลขตายตัว)

ตัวอย่าง ความยาวของสมุดเล่มนี้คือ 14.5 เซนติเมตร x 4 = 58 เซนติเมตร

เพราะฉะนั้นความยาวของด้ายที่จะใช้เย็บสมุดเล่มนี้ คือ 58 เซนติเมตร

ขั้นตอนการเย็บ

สมุดทำมือชิ้นคลาสสิก จากร้านเหมันต์ละมุน

 1. ร้อยด้ายเข้ากับเข็มความยาวเท่าที่ต้องการ ผูกปมให้ใหญ่กว่ารูที่เจาะ        สมุดทำมือชิ้นคลาสสิก จากร้านเหมันต์ละมุน
 2. แทงปลายเข็มจากด้านในสมุด เริ่มจากรูที่ 1 บนสุด ดึงด้ายให้ปมติดกับรูสมุดพอดีสมุดทำมือชิ้นคลาสสิก จากร้านเหมันต์ละมุน
 3. แทงเข็มเข้ารูที่ 2 เข้าไปด้านในสมุด ดึงด้ายให้ตึง                                    สมุดทำมือชิ้นคลาสสิก จากร้านเหมันต์ละมุน
 4. แทงเข็มออกรูที่ 3 ออกมาด้านนอกสันสมุด                                                       สมุดทำมือชิ้นคลาสสิก จากร้านเหมันต์ละมุน
 5. ดึงด้ายให้ตึง จากนั้นแทงเข็มเข้ารูที่ 4 เข้าไปด้านในตัวเล่มสมุด             สมุดทำมือชิ้นคลาสสิก จากร้านเหมันต์ละมุน
 6. ดึงด้ายให้สุดจากนั้นแทงเข็มออกรูที่ 3 ออกมาด้านนอกสันสมุด สมุดทำมือชิ้นคลาสสิก จากร้านเหมันต์ละมุน
 7. ดึงด้ายให้สุด จากนั้นแทงเข็มเข้ารูที่ 2 เข้าไปด้านในของสมุดสมุดทำมือชิ้นคลาสสิก จากร้านเหมันต์ละมุน
 8. เปิดด้านในเล่ม ให้เข็มสอดลอดใต้ด้ายออกไปตามภาพ แล้วดึงเข็มที่ลอดใต้ด้ายออกไปจนเกือบสุด จะเกิดเป็นบ่วงเล็กๆ ขึ้นมา ตามภาพ และแทงเข็มกลับมาเข้าบ่วงสมุดทำมือชิ้นคลาสสิก จากร้านเหมันต์ละมุน
 9. ดึงด้ายให้สุดเป็นปมตรงรูพอดี อีกประมาณ 2-3 ครั้ง หรือจนกว่าปมจะใหญ่กว่ารูที่เจาะสมุดทำมือชิ้นคลาสสิก จากร้านเหมันต์ละมุน
 10. ตัดปลายด้านทั้งสองข้างออก ให้เหลือประมาณ 1 เซนติเมตรสมุดทำมือชิ้นคลาสสิก จากร้านเหมันต์ละมุน
 11. วางสมุดลงบนแผ่นยางรองกรีด ใช้กระดาษ 1 แผ่น รองใต้ตัวเล่มสมุดใช้คัตเตอร์กรีดเก็บขอบ ซ้ำๆ หลายครั้ง จนขอบสมุดเท่ากันสมุดทำมือชิ้นคลาสสิก จากร้านเหมันต์ละมุน
 12. สมุดที่เสร็จแล้วจะมีลักษณะดังภาพ (ปกหน้า) + (ปกหลัง)