4 วิธี ทำธุรกิจกับเพื่อน ไม่ให้เสียเพื่อน

4 วิธี ทำธุรกิจกับเพื่อน
iStockphoto.com

ใหม่เต็มไปหมด รวมถึงมิตรภาพในวงการธุรกิจที่มีการร่วมลงทุนกัน  หากคุณทำตาม 4 ข้อนี้จะช่วยให้คุณ ทำธุรกิจกับเพื่อน ได้โดยไม่เสียเพื่อนและไม่เสียโอกาสทางธุรกิจด้วยนะ

1. ตั้งจุดมุ่งหมายการทำธุรกิจร่วมกัน

เพราะว่าเพื่อนร่วมลงทุนต่างมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันไป บางคนอาจมุ่งทำรายได้ตามเป้า หรือไม่ก็อยากทำธุรกิจเป็นของตนเองเฉยๆ ก็ได้ สิ่งเหล่านี้ต้องตกลงกันให้แน่ชัด เพื่อไม่ให้ขัดแย้งในภายหลัง

2. แจกแจงหน้าที่ในสิ่งที่ต้องทำตามความถนัด

เมื่อตกลงทำธุรกิจร่วมกันและรับรู้ถึงเป้าหมายที่ชัดเจนของแต่ละคนแล้ว ควรแจกแจงรายละเอียดที่จะต้องทำว่ามีอะไรบ้าง รวมถึงวิธีแก้ไขปัญหา เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างราบรื่น

4 วิธี ทำธุรกิจกับเพื่อน ไม่ให้เสียเพื่อน
iStockphoto.com

3. ลงลายลักษณ์อักษร

เพื่อความมั่นใจและสบายใจของทุกฝ่าย เพราะว่าเป็นกฏเกณฑ์ข้อตกลงเบื้องต้นในการทำธุรกิจร่วมกัน

4. ชัดเจนในหน้าที่ทางธุรกิจและมั่นคงในความเป็นเพื่อน

เพียงแค่เชื่อใจกัน ไม่ว่าจะเกิดปัญหาที่ไม่ลงตัวกัน ก็จะยังคงความเป็นเพื่อน ส่วนหน้าที่ทางธุรกิจจะถูกหรือผิดพลาดอย่างไร ลองมาระดมความคิดช่วยกันหาทางออกที่ดีกว่า เพราะสุดท้ายทั้งสองฝ่ายก็มีแต่วิน – วิน ค่ะ

อ้างอิงจาก : SME Start up


Tips:

ก่อนตัดสินใจเริ่มต้นลงทุนในธุรกิจส่วนตัว ควรทำ เช็คลิสต์ เหล่านี้ดูก่อนนะ ถ้าผ่านแล้วก็จับมือเพื่อนรักแล้วลุยเลย