ปู ไปรยา ทูตสันถวไมตรี UNHCR ไทยคนแรก รับไม้ต่อจาก Cate Blanchett

ปู ไปรยา ทูตสันถวไมตรี UNHCR ไทยคนแรก รับไม้ต่อจาก Cate Blanchett

เมื่อพูดถึงดาราที่อุทิศตนเพื่อสังคมแล้วละก็ Lisa Guru เรามั่นใจว่าหลายๆ คนก็ต้องคิดถึงชื่อของสาวปู ไปรยาอย่างแน่นอนค่ะ

ปู ไปรยา ทูตสันถวไมตรี UNHCR ไทยคนแรก รับไม้ต่อจาก Cate Blanchett

นอกจากเธอจะเป็นนักแสดงและนางแบบที่มากความสามารถแล้ว เธอยังมีอีกมุมที่หลายๆ คนอาจจะยังไม่รู้ นั่นก็คือเธอเป็นสาวที่ชอบทำบุญช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนั่นเองค่ะ ยกตัวอย่างล่าสุดที่เธอ ได้เดินทางไปซื้อของเพื่อนำไปบริจาคที่วัดพระบาทน้ำพุ พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้ป่วยโรคเอดส์ แถมยังถ่ายภาพยิ้มแย้มพูดคุยกับผู้ป่วยอย่างไม่ถือตัว และนอกจากนั้นเธอยังเป็นดาราไทยคนเดียวที่ได้รับเชิญให้ไปร่วมงานกาล่าระดับโลกของ Leonardo DiCaprio ซึ่ง Leonardo DiCaprio Foundation ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทุนสนับสนุนองค์กรหรือโครงการที่สร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต่างๆ นั่นเอง

ปู ไปรยา ทูตสันถวไมตรี UNHCR ไทยคนแรก รับไม้ต่อจาก Cate Blanchett

ปู ไปรยา ทูตสันถวไมตรี UNHCR ไทยคนแรก รับไม้ต่อจาก Cate Blanchett

และหลังจากที่เธอทุ่มเทตัวเองเพื่อส่วนรวมมานาน ในที่สุด ปู ไปรยา ลุนด์เบิร์ก ก็ได้ผลตอบแทนของการกระทำที่เธอช่วยเหลือสังคมและเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วค่ะ โดยทาง UNHCR นั้น ได้ยกเกียรติให้เธอเป็นผู้รับไม้ต่อจาก Cate Blanchett นักแสดงสาวดีกรีรางวัลออสการ์ผู้ดำรงตำแหน่งทูตสันถวไมตรีระดับแนวหน้าของ UNHCR ซึ่งตัวของ Cate ได้รับตำแหน่งนี้ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ซึ่งสาวปูของเรานั้นจะทำการ Live ต่อจาก Cate นั่นเอง โดยในวันที่ 13 กันยายนนี้เธอจะ ร่วมทำ Facebook LIVE เพื่อผู้ลี้ภัย ที่ทาง Facebook : UNHCR Thailand ในเวลา 19.00 น. เพื่อเป็นการเชิญชวนคนไทยร่วมกับคนทั่วโลกลงชื่อช่วยเพื่อนมนุษย์ทาง www.unhcr.or.th/supportrefugees เพื่อให้ UNHCR รวบรวมรายชื่อเพื่อส่งต่อที่ประชุมสุดยอดสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ในหัวข้อ “แนวทางความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัย และผู้อพยพทั่วโลก” (Addressing Large Movements of Refugees and Migrants) เพื่อให้ผู้ลี้ภัยได้รับความช่วยเหลือที่สำคัญคือ ที่พักพิงที่ปลอดภัย การศึกษา และทักษะอาชีพ ในวันที่ 19 กันยายน และความพิเศษนี้นอกจากจะเป็นการช่วยเพื่อนมนุษย์แล้ว ยังเป็นการ LIVE ครั้งแรกของสาวปูของเราอีกด้วยนะคะ

ปู ไปรยา ทูตสันถวไมตรี UNHCR ไทยคนแรก รับไม้ต่อจาก Cate Blanchett

มาว่ากันด้วย UNHCR กันก่อนดีกว่า

ปู ไปรยา ทูตสันถวไมตรี UNHCR ไทยคนแรก รับไม้ต่อจาก Cate Blanchett

United Nations High Commissioner for Refugees หรือ UNHCR เป็นองค์การที่รับภารกิจหน้าที่จาก United Nations Relief and Rehabilitation Administration หรือ UNRRA ซึ่งก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2486 โดย Franklin D. Roosevelt ประธานาธิบดีคนที่ 32 ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งทำหน้าที่ช่วยเหลือการกลับถิ่นฐานเดิมของผู้ลี้ภัยจำนวนกว่า 8 ล้านคน ซึ่งเกิดจากการสู้รบในสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยสำนักงาน UNHCR หรือ ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2493 โดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ภารกิจหลัก คือ การปกป้องและสนับสนุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้ลี้ภัยทั่วโลก ตามข้อเรียกร้องของรัฐบาลในแต่ละประเทศ หรือ ข้อเรียกร้องของ UN นอกจากนี้ UNHCR ยังมีหน้าที่สำคัญในการส่งผู้ลี้ภัยกลับประเทศต้นทาง หรือ ประเทศที่สามเพื่อตั้งถิ่นฐานใหม่ อีกทั้ง UNHCR ได้รับรางวัลโนเบลสันติภาพในปี พ.ศ. 2497 และ พ.ศ. 2524

ปู ไปรยา ทูตสันถวไมตรี UNHCR ไทยคนแรก รับไม้ต่อจาก Cate Blanchett

  • UNHCR มีภารกิจหลักคือ เป็นผู้นำและประสานงานในการรวบรวมความช่วยเหลือจากนานาประเทศ เพื่อปกป้องและแก้ปัญหาของผู้ลี้ภัยทั่วโลก และการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ลี้ภัย โดยเฉพาะสิทธิที่จะอาศัยอยู่อย่างปลอดภัยในรัฐอื่น เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับทางออกที่ยั่งยืน ซึ่งได้แก่การเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิมโดยสมัครใจ (Voluntary Reptriation) การตั้งถิ่นฐานในรัฐผู้รับ (Local Integration) หรือการไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สาม (Third-Country Resettlement)
  • และภารกิจที่ตามมาคือ การปกป้องและให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมแก่บุคคลในความห่วงใย Persons of Concern (POCs) กลุ่มอื่นๆ ซึ่งได้แก่ ผู้แสวงหาที่พักพิง (Asylum Seekers) ผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ (Internally Displaced Persons) บุคคลไร้รัฐ (Stateless Persons) และผู้ที่เดินทางกลับประเทศต้นทาง (Returnees)

ปู ไปรยา ทูตสันถวไมตรี UNHCR ไทยคนแรก รับไม้ต่อจาก Cate Blanchett

โดยภารกิจของ UNHCR ในขณะนี้ มักจะอยู่ในประเทศที่ยังคงมีสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่ปกติและประเทศใกล้เคียง เช่น เลบานอน ซูดาน ชาด อิรัก อัฟกานิสถาน และเคนยา อย่างไรก็ตาม UNHCR ยังมีภารกิจครอบคลุมไปถึงผู้ที่หนีภัยจากการประหัตประหาร และผู้ที่พลัดถิ่นอันเนื่องมาจากภัยพิบัติอีกด้วย ทั้งนี้ UNHCR มีสำนักงานระดับภูมิภาคในประเทศไทย ที่อาคารสำนักงานสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก

งานนี้ถือว่าชื่นใจแทนสาวปูนะคะ ที่คนทำดีแล้วมีคนเห็นคุณค่าได้รับคำยกย่องแบบนี้ เราก็ขอให้สาวปูเป็นตัวอย่างที่ดีแบบนี้ต่อไปนะคะ งามทั้งในและนอกแบบนี้ใครจะไม่รักล่ะเนอะ
ปู ไปรยา ทูตสันถวไมตรี UNHCR ไทยคนแรก รับไม้ต่อจาก Cate Blanchett