ประกาศ!! รายชื่อผู้โชคดี Lisa Chat No.6 จาก RJK Serum Pads

ประกาศ!! รายชื่อผู้โชคดี Lisa Chat No.6 “เพียงส่งรูปถ่ายคู่กับปก Lisa หน้าปกปู-ไปรยา” รับไปเลย!! ผลิตภัณฑ์ RJK Serum Pads มูลค่า 1,308 บาท จำนวน 8 รางวัล


รายชื่อผู้โชคดีดังต่อไปนี้ค่ะ

1. คุณอรุณี บุญละเลิศ

2. คุณรินรดี โชติสิงห์

3. คุณมณีรัตน์ อินทราพร

4. คุณอภิชญา สมประสงค์

5. คุณดาวิภา พงศ์ภักดี

6. คุณกัญญารัตน์ วิวัฒน์สกุล

7. คุณอรนภา รัตนพิบูลย์กิจ

8. คุณวิภาวดี อภิวัฒน์มงคล


เงื่อนไขการรับรางวัล

1. แจ้งยืนยันสิทธิ์ทางอีเมล์ infolisa@burda.co.th พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชนของรางวัลที่ได้รับ,เบอร์โทรและที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัล ภายใน 13 พ.ค. นี้ มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
2. รางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
3. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องชำระค่าภาษี 5% ของมูลค่าของรางวัล
4. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ หากไม่สามารถมารับของรางวัลด้วยตนเอง
5. นิตยสาร Lisa ไม่รับผิดชอบกรณีใดๆในความบกพร่อง เสียหายของสินค้าที่มาจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือเกิดจากการขนส่งสินค้า
6. นิตยสาร Lisa ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในมูลค่าที่เท่ากันหรือมากกว่าของรางวัลเดิม
7. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายกิจกรรมการตลาด 0-2676-8999 ต่อ 203 ในวันจันทร์–ศุกร์ เวลา 09.30–17.00 น.
9. ติดตามรายละเอียดได้ใน www.lisaguru.com